Om Lisedal

historia

Kontor och kommers i 95 år

Fredagen den 30 maj 1930 flyttade Jakobstads Tryckeri och Tidningsaktiebolag in i sin nybyggda fastighet i hörnet av Storgatan och Styrmansgatan. Redaktionen, kontoret och tryckeriet inrymdes i den nedre våningen där två butikslokaler för uthyrning också fanns. Den övre våningen gav plats åt systerbolaget Jakobstads Telefon Ab samt en privat bostadlägenhet.

Byggnaden är uppförd av sten i två våningar enligt ritningar av arkitekt Albert Nyberg från Helsingfors. Entreprenör för bygget var Vasa Tekniska Fabrik. 1932 beslöt direktionen för Jakobstads Tryckeri och Tidningsaktiebolag att bygga till fastigheten med en envåningslänga längs Storgatan med tre butikslokaler för uthyrning. Bland hyresgästerna fanns Alkoholbolaget. 1966 färdigställdes tillbyggnaden med glasfasad vid Alholmsgatan.

 

Ingång från Storgatan

Den kännspaka järnporten mellan guldsmedsaffär Smedlunds och herrfrisör Maaret står vanligtvis öppen dagtid. Genom den stämningsfullt belysta tunneln kommer du in till trapphuset och den gamla, vackra spiraltrappan som leder dig upp till kontorslokalerna på andra våningen.

Affärslokaler Storgatan Jakobstad